UEFISCDI a lansat competitia – 2021 – pentru finantarea proiectelor de mobilitate pentru cercetători cu experienta din diaspora – MCD; detalii asupra competitiei se gasesc la aici.

INFORMATII UTILE

SCOPUL COMPETITIEI: Capitalizarea experienței și expertizei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în întâlniri, vizite, manifestări științifice care facilitează transferul de competențe, în ambele sensuri, în vederea creării unui spațiu al dialogului și al colaborării între cercetătorii români performanți, indiferent de locul unde trăiesc și lucrează.

CONDIȚII DE ACORDARE:

  • finanțarea se asigură pentru un cercetător român din diaspora, cu vizibilitate și recunoaștere internațională, pentru a participa activ la manifestări științifice ale organizațiilor de cercetare din România, inclusiv pentru a conferenția pe teme de interes științific și tehnologic, cu impact pentru comunitatea științifică din Romania;
  • cercetătorul invitat trebuie sa aibă o experiență în activitatea de CDI de peste 10 ani de la obținerea titlului de doctor în științe;
  • cercetătorul din diaspora nu a avut o relație contractuală cu instituția gazdă în ultimii 5 ani și este angajat, în prezent, într-o instituție din străinătate;
  • cererea de finanțare este depusă de către un responsabil angajat în cadrul instituției gazdă.

DURATA unei vizite este de o săptămână.

Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2021 și se vor finaliza până la data de 15 decembrie 2021.

Bugetul alocat prezentei competitii este de maxim  50.000 lei.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

– cheltuieli de transport

– cazare și diurnă – maxim 120 Euro/zi/echivalent în lei

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:

– se realizeaza prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro/ nefiind necesara depunerea si in format tiparit;

– platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 27 octombrie 2021;

termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 25 noiembrie 2021, ora 16.00.

 

Pentru sprijin si suport administrativ va rugam sa contactati Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice – UBB prin email, la adresa cercetare@ubbcluj.ro.