logo-H2020

Excelență științifică

Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Tehnologii viitoare și emergente

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie

Infrastructuri de cercetare, inclusiv e-infrastructuri


Poziția de lider în sectorul industrial

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)

Nanotehnologii, materiale avansate, manufacturare și procesare avansată, biotehnologie

 Spațiu

Accesul la finanțarea de risc

Inovarea in IMM-uri


Provocări societale

Sănătate, schimbări demografice și bunăstare

Securitate alimentară, agricultură și silvicultură sustenabile, cercetare marină, maritimă și privind apele interioare, bioeconomie

Surse de energie sigure, ecologice și eficiente

 Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate

Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime

Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive

Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi


Platforme care facilitează crearea de rețele de colaborare între universități, organizații de cercetare, industrie și IMM-uri 

Site-ul CORDIS

Rețeaua Net4 society

pentru Științe socio-economice și umaniste

Rețeaua Ideal-Ist

pentru ICT

Rețeaua Fit for Health

pentru Sănătate

Rețeaua NMPTeAm

pentru N.M.P.

Rețeaua C-Energy+

pentru Energie

Rețeaua S2eren

pentru Securitate

Rețeaua People Network+

pentru Mobilități

EroRis-Net+

pentru Infrastructuri