UPDATE: În urma procedurilor de achiziție și abonare desfășurate de Asociația Universitătilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS, pentru perioada august 2020 – august 2021, începând cu data  26.08.2020 s-a redeschis accesul la toate resursele electronice, platformele full-text și bazele de date bibliografice și bibliometrice abonate.