Accesând Web of Science, opțiunea Author Search, puteți obține informații complete referitoare la publicațiile științifice ale autorilor români ale căror articole sunt indexate in bazele de date Clarivate Analytics.