În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2022 competiția de aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0179. Proiectul urmăreşte promovarea şi dezvoltarea Stiinţei Deschise în variatele sale forme (Open Access/Science Cloud/FAIR Data and Software, etc) în cadrul reţelei formate din Institutul STAR şi centrele de cercetare de excelenţă asociate Școlilor Academice de Știinţă ale UBB prin acordarea de Postdoctoral Advanced Fellowship-uri (PAF) focalizate pe excelenţă, în vederea dezvoltării de (noi) teme şi proiecte de cercetare cu implicaţii Open Science.

  • Se acordă maximum şase (6) Postdoctoral Advanced Fellowships, cercetătorilor postdoctoranzi de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinatate care derulează activităţi de cercetare (în sistem on-site sau on-line, cu o afiliere de minimum 6 luni la UBB) în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB;
  • Fellowship-urile se acordă pentru cercetători din afara UBB, cu titlul de doctor obţinut cu cel mult 5 ani în urmă (cel mai târziu la 26 mai 2017) şi care derulează activităţi de CDI de excelență în context multi- şi transdisciplinar, în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB;
  • Perioada de derulare a fellowship-urilor: 1 septembrie – 30 noiembrie 2022;
  • Bursa pentru fiecare Postdoctoral Advanced Fellowship este de 4000 lei/lună și se va acorda prin încheierea unui contract de fellowship/bursă pentru o perioadă de maximum trei luni[1]. Dosarele de candidatură se depun în perioada 2 – 10 iunie 2022, la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Augusta Ploscariu (augusta.ploscariu@ubbcluj.ro);
  • Dosarul trebuie să conţină:

1. CV-ul în format Europass, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicaţii);

2. Proiectul ştiinţific pentru Postdoctoral Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidații descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea institutului şi cu tematica proiectului (Știinţa Deschisă). Proiectul va evidenția aspectele de cercetare multi- şi transdisciplinare avute în vedere, precum şi formulele de colaborare cu grupuri/centre/institute de cercetare din UBB. Colaborările în logica STEAM (Science/Technology/Engineering/ ArtsHumanities/Mathematics) constituie un avantaj;

3. Recomandarea sau scrisoarea de susținere din partea uneia dintre unitățile de cercetare acreditate instituţional din UBB.

  • Ca urmare a implementării proiectului la UBB, fiecare beneficiar de fellowship are obligaţia de a organiza (on-line/on-site) sub egida Institutului STAR-UBB minimum o conferinţă/comunicare ştiinţifică/seminar ştiinţific/workshop pe o temă de cercetare multi- sau transdisciplinară în logica STEAM cu accent pe componentele de Știinţă Deschisă în vederea identificării direcţiilor de dezvoltare ale acesteia  în unităţile de cercetare sau în cadrul unui departament din cadrul Şcolilor Academice de Ştiinţă ale UBB, precum şi realizarea şi trimiterea spre publicare a minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător al UBB, pe teme de cercetare științifică multi şi transdisciplinară cu relevanță pentru Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB, în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+.
  • Selecţia aplicaţiilor va fi realizată de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul, lista publicaţiilor/contribuţiile academice relevante şi proiectul).
  • Calendarul competiţiei:
Activitate Termen
Lansarea competiţiei 23 mai 2022
Depunere dosare 2 – 10 iunie 2022
Verificare eligibilitate – evaluare dosare 14 – 20 iunie 2022
Informarea aplicanţilor asupra rezultatelor preliminare ale evaluării 21 – 23 iunie 2022
Primirea contestaţiilor 24 iunie 2021, interval orar 8:00 – 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei 28 – 29 iunie 2022

[1] În intervalul 1 septembrie-30 noiembrie 2022