Rezultate finale evaluare aplicații

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB),  Consiliul Științific (CS-UBB) şi  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB), lansează în 2022 competiția de granturi interne ale UBB pentru susținerea infrastructurii strategice, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0179. Proiectul urmăreşte promovarea şi dezvoltarea Știinţei Deschise în variatele sale forme (Open Access/Science Cloud/FAIR Data and Software, etc.) în cadrul reţelei formate din Institutul STAR-UBB şi centrele de cercetare de excelenţă asociate Școlilor Academice de Știinţă ale UBB prin susţinerea elementelor/echipamentelor de infrastructură şi a unităţilor de cercetare (reţeaua rUBB), în vederea dezvoltării de (noi) teme şi proiecte de cercetare cu implicaţii Open Science.

Scopul competiţiei: creşterea sustenabilităţii infrastructurii de CDI operată în reţeaua rUBB de unitățile de cercetare acreditate instituţional prin susţinere financiară pentru dezvoltarea de componente de Știință Deschisă – în special generarea și gestionarea de date științifice în acest regim.

Aplicanți eligibili: unitățile de cercetare ale UBB acreditate instituţional,  în măsura în care gestionează elemente de infrastructură strategică a UBB  care se regăsesc în Platforma-rUBB.

Cheltuieli eligibile[1]: materiale consumabile curente și/sau întreținere/mentenanță a elementelor rUBB (exemple: gaze/substanțe specializate precum heliul lichid pentru spectroscopie sau cromatografie, piese de schimb, corectare/reparații la conexiunile la utilități, inspecții tehnice, service etc). Cheltuielile tuturor granturilor se finalizează cel târziu la data de 2 decembrie 2022.

Buget total competiţie: 91.742 RON; bugetul maxim alocat per grant este de 15.290 RON.

Procedura de solicitare: UC acreditată instituţional, prin conducerea sa, depune o cerere scrisă în atenţia CS-UBB, în format electronic (la adresa de e-mail: consiliul.stiintific@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile/element de infrastructură pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB  și maximum 10 publicații relevante (se vor puncta, în mod necesar, elementele de multi şi transdisciplinaritate). Solicitarea (cererea) nu poate depăși trei pagini[2] (A4, Times New Roman, 12, spațiere la 1,5 rânduri), iar aplicaţiile ce nu îndeplinesc această cerinţă vor fi declarate neeligibile.

Evaluare: CS-UBB examinează (prin câte doi experți de specialitate) cererile primite, iar în cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt: relevanța pentru Știința Deschisă, productivitatea ştiintifică, implicarea în activităţi didactice, impactul internaţional al elementelor de infrastructură, urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori (cu accent pe multi şi transdisciplinaritate) și încadrarea în prioritățile Strategiei de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a UBB şi a programului ”UBB pentru Dezvoltarea Sustenabilă” (UBB Goes Green)

În cadrul procedurii de examinare/evaluare, CS-UBB poate propune redimensionarea grantului.

Calendar:

Activitate Termen
Lansarea competiţiei 16 mai 2022
Depunere cereri de finanţare 23 – 31 mai 2022
Verificare eligibilitate – evaluare cereri 2 – 10 iunie 2022
Afişarea rezultatelor preliminare ale evaluării 15 iunie 2022
Primirea contestaţiilor 16 iunie 2022, ora 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei 20-22 iunie 2022

[1] Nu este eligibilă achiziţia de echipamente/imobilizări corporale (obiecte care au o valoare cu TVA mai mare de 2500 lei, o durată de utilizare mai mare de un an şi care intră în gestiune cu număr de inventar)

[2] În cele trei pagini ale solicitării de finanţare sunt incluse şi cele maximum 10 publicaţii;