Acronim: UBB-TeMATIC-Art

ID proiect: P_40_374

Număr contract de finanţare: 14/01.09.2016

Cod MySMIS: 105765

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Director de proiect: Lect. dr. Alin Mihăilă

Obiectivul principal al proiectului: dezvoltarea, prin transfer de cunoștințe și expertiză (de care dispune cumulativ echipa interdisciplinară a proiectului), în parteneriat cu minimum 10 firme, de produse și servicii noi/îmbunătățite, inovative, în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare), într-o perioadă de 60 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1. Dezvoltarea de materiale avansate și tehnologii de producție în domeniul artelor vizuale:

Dezvoltarea, în cadrul unui demers interdisciplinar, de materiale avansate și tehnologii de producție în pictura murală, pictura pe suport mobil (lemn, pânză, sticlă), vitraliu, vitraliu pictat și tehnică Tiffany.

Dezvoltarea și perfecționarea unor tehnologii interdisciplinare de diagnoză și monitorizare a în vederea optimizării producției de pictură murală, pictură pe suport mobil (lemn, pânză, sticlă), vitraliu, vitraliu pictat și tehnică Tiffany, în funcție de următorii factori principali: ● protecția operatorului (factorul siguranței personale); ● acțiunea asupra operei (în ce privește durabilitatea și rezistența materialelor la factorii de mediu); ● factorul ecologic (impactul asupra mediului).

Optimizarea elementelor tehnologice implicate de producția de pictură murală și pe suport mobil, care au un impact estetic asupra produselor.

Transferul de expertiză teologică necesară pentru producția de artă în scop cultic, cu punerea în valoare a tradiției eclesiale și respectând principiile și viziunea artistică actuală.

O2. Dezvoltarea de materiale avansate și tehnologii de conservare-restaurare a monumentelor și patrimoniului mobil:

Dezvoltarea și perfecționarea unor tehnologii interdisciplinare de diagnoză și monitorizare în conservarea-restaurarea monumentelor și patrimoniului mobil care valorifică: microscopie de epifluorescență, microscopie electronică de baleiaj, tehnici de microbiologie clasică, tehnici de biologie moleculară, teste biostatistice, tehnici de microscopie optică și de fluorescență, tehnici de spectrofotometrie ș.a.

Dezvoltarea și perfecționarea unor materiale avansate și tehnologii de intervenție în conservarea-restaurarea monumentelor și patrimoniului mobil, specializate pe: ● consolidare/restaurare structuri istorice; ● conservare/restaurare pictură murală și/sau pe lemn; ● restaurare lemn (inclusiv lemn policrom); ● conservare/restaurare vitralii; aceste materiale și tehnologii vor fi dezvoltate având în vedere cu prioritate principiul rentabilității, principul calității, creșterea competitivității în domeniu și factorul ecologic.

Transferul de expertiză teologică necesară pentru identificarea/reconstrucția de imagine în domeniul restaurării monumentelor istorice religioase și patrimoniului mobil destinat cultului.

O3. Dezvoltarea de sisteme-suport pentru domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare) în vederea următoarelor tipuri de acțiuni: scanare 3D, laser, deformări controlate, reconstrucție digitală a imaginii în vederea optimizării intervențiilor de conservare-restaurare; asistare în lucrul cu masteriale și tehnici specifice producției de artă (anticiparea culorilor și efectelor de pensulație finale în funcție de parametri prestabiliți: caracteristici pigmenți, temperatura de ardere, curba de ardere etc.)

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Valoarea totală a proiectului: 16.933.011,25 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului:

13.391.855,00 lei (Cofinanţare publică: 11.211.661,01 lei FEDR şi 2.180.193,99 lei bugetul de stat)

Durata de implementare a proiectului: de la 01.09.2016 – până la 15.04.2023

Pagina webwebsite