Acronim: INSPIRE

Număr contract de finanțare: 353/390028/23.09.2021

Cod MySMIS:127725

Beneficiar: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Director de proiect: Prof. dr. Simion Simon

Obiectivul general al proiectului: îl constituie crearea unei infrastructuri de cercetare de excelență în sprijinul competitivității economice, serviciilor de sănătate și dezvoltării afacerilor prin transferul și valorificarea rezultatelor cercetării obținute în urma investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului ce vor contribui la creșterea capacității de cercetare – dezvoltare și de transfer de cunoștințe a Universității Babeș Bolyai în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate, ca urmare a implementării proiectului INSPIRE, constau în:

OS1: Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii de CDI strategică din UBB prin construirea unei clădiri dedicate cercetării, unde sunt dispuse 11 laboratoare moderne dotate cu echipamente de ultima generație. Activitatea desfășurată în cadrul laboratoarelor urmărește îmbunătățirea serviciilor și produselor inovative pentru a susține creșterea competitivității economiei românești prin procese de inovare, ca urmare a promovării excelentei științifice.

OS2: Înființarea a 11 laboratoare noi în cadrul noii clădiri construite pe spațiul UBB și echiparea acestora cu echipamente specifice. Prin aceasta se dorește integrarea lor sustenabilă în cadrul infrastructurii strategice a UBB cu scopul de a îmbunătăți și de a extinde considerabil capacitatea universității de a dezvolta proiecte de cercetare în sectorul sănătății.

OS3:Achiziționarea a 8 echipamente, dintre care 3 (MRI clinic de 7T, MRI preclinic de 11,7T și EPR Imaging) sunt unice în România și în această parte a Europei, ce vor dota laboratoarele nou înființate și vor fi complementare cu echipamentele existente ( MRI clinic de 3 T și MRI preclinic de 7 T), formând astfel o infrastructură de cercetare de excepție în domeniul sănătății. Complexul de echipamente nou format va fi utilizat pentru dezvoltarea celor 16 teme de cercetare prevăzute în proiect.

OS4: Creșterea numărului de cercetători a UBB, prin angajarea a 35 de persoane, echivalent cu 21 de posturi ENI (echivalent normă întreagă), pentru dezvoltarea activităților de cercetare prin instruirea generației viitoare de specialiști înalt calificați din departamentele vizate, dar și prin angajarea de cercetători tineri: psihologi, biologi, fizicieni, chimiști, medici, doctoranzi și post-doctoranzi. Personalul va fi implicat în operarea echipamentelor de înaltă performanță în vederea dezvoltării unor noi teme de cercetare în domeniul medical ce vor avea rezultate și utilitate directă în economie și societate, contribuind la îmbunătățirea sănătății personalului din toate domeniile de activitate economică și socială.

Proiectul INSPIRE va fi materializat prin reunirea și consolidarea a trei centre de cercetare de tradiție, recunoscute internațional, generate în ultima decadă:

C1 – Centrul MRI Clinic,

C2 – Centrul MRI PreClinic

C3 – Centrul pentru Agenți de Contrast și Terapeutici Inteligenți.

Fiecare din aceste centre va beneficia în cadrul proiectului de spații dedicate conforme cu specificațiile tehnice ale echipamentelor prezente și viitoare. Echipamentele cheie ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului vor redefini, la nivelul structurii INSPIRE, noi standarde de performanta în raport cu preocupările curente din cadrul centrelor de cercetare deja existente în Universitatea Babeș-Bolyai (Institutul Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicata și Centrul Național de Rezonanță Magnetică din cadrul Institutului de Fizică “Ioan Ursu”).

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 91.967.381,62 lei

Durata de implementare a proiectului: 23.09.2021 – 31.12.2023