Cod apel: POC/80/1/2 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale;

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 UBB

Titlu proiect: CENTRUL SUPORT ORIZONT 2020-UBB (CeSo2020-UBB)

Valoare eligibilă: 2.970.368,42 lei

Perioada implementare: 15.04.2020 -30.06.2023

Pentru detalii consultați website secțiunile: Obiective , Activități