Acronim: NEMSyB

ID proiect: P_37_273

Număr contract de finanţare: 25/1.09.2016

Cod MySMIS: 103413

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai / Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Director de proiect: Prof. dr. László Poppe

Obiectivul principal al proiectului: Dezvoltarea unor sisteme metabolice artificiale inteligente – cu ajutorul enzimelor depuse pe suporturi nano și integrate în dispozitive microfluidice – în vederea producerii de compuși relevanți industriali;

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1. Enzime noi / Explorarea de enzime noi pentru biotransformările cu MIO-enzime (amoniac liaze și 2,3-aminomutaze), ω -transaminaze, hidrolaze, cetoreductaze (și alte enzime) pentru aplicații cu una sau mai multe enzime;

O2. Imobilizarea enzimelor la scară nano/ dezvoltarea de sisteme la scalǎ nanometricǎ pentru imobilizarea eficientǎ și inteligentǎ a enzimelor cunoscute și noi;

O3. Sisteme micronofluidice noi/ proiectare și dezvoltare pentru realizarea biotransformărilor, diagnostic și screening avansat utilizând nanosuporturi;

O4. Sisteme biocatalitice/ crearea de sisteme biosintetice artificiale eficiente pentru biotransformările realizate de enzimele noi imobilizate pe nanosuporturi în sistemele microfluidice adaptate;

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea  1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Valoarea nerambursabilă a proiectului:

8.617.500 lei (Cofinanţare publică: 7.276.617 lei FEDR şi 1.340.883 lei bugetul de stat)

Durata de implementare a proiectului: 1.09.2016  – 31.08.2020

Pagina webwebsite