Obiectivele generale ale apelului  ERA PerMed sunt:
  • sprijinirea proiectelor de cercetare translațională în domeniul medicinii personalizate;
  • să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale;
  • să încurajeze colaborarea între mediul academic (echipe de cercetare din universități, instituții de învățământ superior, instituții publice care desfășoară activități de cercetare), cercetare clinică/publică în domeniul sănătății (echipe de cercetare din spitale/instituții de sănătate publică, instituții medicale și alte organizații de asistență medicală) IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii).

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 10 aprilie 2018, ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 05 iulie 2018, ora 17:00 (CET).

Mai multe informații cu privire la competiție se găsesc aici