Consiliul de Administratie al UBB, în baza Hotărârii Nr. 9518/29.04.2013, creează fondul pentru stimularea tinerilor cercetători în scopul stimulării dezvoltării resursei umane din cercetare și a impactului cercetării în mediul științific și economic, sub forma de granturi.

PROCEDURĂ privind privind acordarea de granturi pentru tinerii cercetători 2013

PACHET DE INFORMAȚII GRANTURI INTERNE UBB 2013, reactualizat cu modificările adoptate în ședința Consiliului de Administratie nr. 16.861/12.07.2013 Documente utile: Ordin MECTS nr. 4692 din 2011 Ordin MECTS nr. 4478 din 2011 Ordin MECTS nr. 3697 din 2012 Ordin MEN nr. 4204 din 2013

Lista revistelor încadrate pe subdomenii 2012

Evaluare intermediară a rapoartelor de activitate GTC – competiția 2013 – rezultate PRELIMINARE

Evaluare intermediară a rapoartelor de activitate GTC – competiția 2013 – rezultate FINALE

DOCUMENTE CONTRACTARE: Contract GTC-UBB Deviz cadru GTC-UBB Planificarea proiectului GTC-UBB

Rezultate FINALE competitia GTC-UBB Rezultate PRELIMINARE competiția GTC-UBB