In vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) prin Consiliul Științific (CS-UBB), lansează în 2020 competiția de granturi interne ale UBB pentru susținerea infrastructurii strategice, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0387. Proiectul urmăreşte implicarea activă a elementelor/echipamentelor şi unităţilor de cercetare (reţeaua rUBB) respectiv a cercetării de excelență, în activitățile didactice din cadrul programelor de studii acreditate la UBB.

Scopul competiţiei: creşterea sustenabilităţii infrastructurii de CDI operată în reţeaua rUBB de unitățile de cercetare de excelență (UC-excelenţă) acreditate instituţional, prin susţinere financiară pentru implicarea directă în programele de studii la UBB, în condiţiile în care rUBB are, prin regulament, responsabilitatea implicării în activităţi (şi) cu studenţii.

Aplicanți eligibili: unitățile de cercetare de excelență ale UBB, în măsura în care gestionează elemente de infrastructură strategică a UBB (rUBB). Se finanțează maximum un grant/element rUBB.

Cheltuieli eligibile: materiale curente și/sau întreținere/mentenanță a elementelor rUBB (exemple: gaze/substanțe specializate precum heliul lichid pentru spectroscopie sau cromatografie, piese de schimb, corectare/reparații la conexiunile la utilități, inspecții tehnice etc).

Calendar: cererile de finanțare se depun în perioada 28 aprilie – 18 mai 2020 și sunt evaluate cel târziu până la data de 26 mai 2020. Cheltuielile tuturor granturilor se finalizează până la data de 1 decembrie 2020.

Buget total competiţie: 185.000,00 RON; buget maxim per grant : 26.000,00 RON.

Procedura de solicitare: UC de excelență, prin conducerea sa, depune o cerere scrisă la CS-UBB, în format electronic (la adresele de email: consiliul.stiintific@ubbcluj.ro şi mihaela.neamt@ubbcluj.ro ). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile/element de infrastructură pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB (detaliind și grupul țintă de studenți) și maximum 10 publicații relevante. Solicitarea nu poate depăși trei pagini (A4, Times New Roman, 12, spațiere la 1,5 rânduri).

Evaluare: CS-UBB examinează (prin câte doi experți de specialitate) cererile din punct de vedere al eligibilității. În cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt: productivitatea ştiintifică, împlicarea în activităţi didactice, impactul internaţional al elementelor de infrastructură, urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori (cu accent pe grupul-țintă de studenți) și prevalența celor înscriși pe traiectoria profesională de cercetare dintre aceștia, impactul publicațiilor depuse la dosar, încadrarea în prioritățile strategiei CDI la UBB, încadrarea în prioritățile strategiei UBB Goes Green. În cadrul procedurii de examinare/evaluare, CS-UBB poate propune redimensionarea grantului.