(Competiție inchisă)

In vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) prin Consiliul Științific (CS-UBB), lansează în 2020 aplicaţii academice de tip Fellowship în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0387. Proiectul urmăreşte creşterea impactului cercetării asupra programelor de studii la UBB prin Fellowship-uri (Interne/Externe) centrate pe excelenţă în vederea organizării la nivel instituţional de cursuri, prezentări publice/instruire etc., cu implicarea studenţilor şi a tinerilor cercetători ca public ţintă – urmărindu-se consolidarea cercetării de excelență prin întărirea legăturii acesteia cu activitățile din cadrul programelor de studii.


Advanced Fellowships Interne

 • Maximum şase (6) Advanced Fellowships Interne, dedicate personalului din UBB care derulează activități de excelență în cadrul unităților de cercetare ale UBB unde se operează infrastructura de cercetare strategică, cu implicarea studenților și a tinerilor cercetători;
 • Fellowship-urile se acordă pe perioadă determinată (maximum două luni), pe arii de cercetare și cu sprijinul unităţilor de cercetare de excelenţă din cadrul reţelei rUBB şi având în vedere excelența în cercetare și didactică. Criteriul principal de selecție va fi implicarea experienței de cercetare de excelență în activitățile programelor de studiu acreditate la UBB;
 • Perioada de derulare a fiecărui fellowship este 1 octombrie – 30 noiembrie 2020;
 • Suma pentru fiecare Advanced Fellowship intern este de 3500 RON / lună și se va acorda sub formă de bursă.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 28 aprilie – 15 mai 2020, la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Sunt eligibile să aplice cadrele didactice/de cercetare din UBB, care dețin titlul de doctor. Dosarul trebuie să conţină:

 • CV, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților;
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship intern, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidații descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea institutului. Proiectul va evidenția măsura în care elementele de infrastructură strategică vor fi folosite/dezvoltate și/sau integrate în activitățile programelor de studii acreditate la UBB;
 • Recomandare sau scrisoare de susținere din partea uneia dintre unitățile de cercetare acreditate ale UBB sau a unui membru al forului care coordonează evaluarea în vederea acreditării acestor unități (Consiliul Științific al UBB);
 • La contribuţii academice egale, traiectoria de cercetare constituie un avantaj. De asemenea, proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green pot dobândi un avantaj;
 • Selecţia aplicaţiilor va fi realizată de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice şi proiectul).

Advanced Fellowships Externe

 • Maximum şase (6) Advanced Fellowhips externe, pentru cercetătorii din străinătate care să contribuie la dezvoltarea cercetărilor de excelenţă din unitățile de cercetare acreditate ale UBB/ la dezvoltarea domeniului de utilizare/capabilităţilor infrastructurii/echipamentelor de cercetare (rUBB), cu implicarea studenților și a tinerilor cercetători, cu încadrare în activitățile programelor de studii acreditate la UBB (cursuri, seminarii, consultații etc);
 • Fellowship-urile se acordă pe arii de cercetare și cu sprijinul unităţilor de cercetare de excelenţă din cadrul reţelei rUBB şi având în vedere excelența în cercetare și didactică.
 • Perioada de derulare a fiecărui fellowship: 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
 • Suma pentru fiecare Advanced Fellowship extern este de maximum 7500 RON (incluzând drumul, cazarea, bursa), iar câştigătorul trebuie să fie prezent la UBB minimum o săptămână, în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
 • Fiecare unitate CDI de excelenţă din UBB poate propune un cadru didactic/cercetător de excelenţă din străinătate pentru un fellowship. O propunere, în domenii CDI strategice ale UBB, poate să fie făcută direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 28 aprilie – 15 mai 2020 la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Dosarul trebuie să conţină :

 • CV şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților;
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship extern, de maximum 3 pagini, în format liber, prin care candidații/colaboratorii din UBB descriu activitaţile care se vor desfăşura în unitatea CDI de excelenţă din cadrul Institutului STAR-UBB, în vederea facilitării activităţii de CDI din unitatea care i-a propus;
 • Nominalizarea din partea unității CDI de excelenţă din UBB (respectiv a CS-UBB, unde este cazul), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea și exploatarea în interes CDI a infrastructurii rUBB;
 • Proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green și/sau în care colaboratorul din UBB a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj;
 • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate).