Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv (OMTTC) are misiunea de a consolida cercetarea aplicativă (cercetare-dezvoltare) şi relaţia acesteia cu cercetarea fundamentală prin mecanisme translaţionale, de a încuraja inovarea, precum şi de a facilita dezvoltarea economică a UBB prin stimularea de servicii inovative către comunitate, constituindu-se într-un factor de creștere a inovării și competitivității UBB. Oficiul este responsabil cu gestionarea activelor de proprietate intelectuală ale UBB, transferul cunoaşterii către societate (inclusiv prin servicii inovative) şi generarea de venituri pentru susţinerea pe mai departe a cercetării şi educaţiei în UBB.

Organizare și funcționare

Hotărârea Senatului UBB nr. 14.384/26.07. 2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv (OMTTC)

Regulamente și hotărâri interne ale UBB

Hotărârea CA-UBB nr.3310/2017 privind proprietatea intelectuală în cadrul UBB


Viza etică în cercetare

Procedura de acordare a avizului de etica cercetării la UBB

Ghid de etica cercetării

Formular de aviz pentru etica cercetării – model

Chestionar de autoevaluare etică – model

Persoana de contact: Horațiu Damian – Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv

E-mail: horatiu.damian@ubbcluj.ro

Telefon: 0264 405 300, interior 5980


Apeluri deschise – Competiții de proiecte

PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

Ghidul solicitantului – Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere


Servicii și produse de cercetare


Brevete de invenții cu afiliere UBB

Informații utile:

Manual de bune practici pentru aplicarea legislației privind invențiile de serviciu

Legea 83/24 iunie 2014 privind invențiile de serviciu 

Brevetarea în România și în străinătateprezentare în cadrul Seminarului “Proprietatea Intelectuală și Transferul Tehnologic” IFA, 4 Martie 2014


Managementul Inovării și Transferului Tehnologic – MIT

logo-inno5

RO INNO România este o nouă inițiativă a Autorității Nationale pentru Cercetare Științifică (ANCS) care intenționează să susțină consolidarea și dezvoltarea inovării și a transferului tehnologic la nivel național. Prin analiză, educație și dezvoltare a strategiilor de inovare, RO INNO România poate contribui la creșterea vizibilității și a promovării inovării românești. RO INNO Romania este structurat pe 3 piloni care susțin un total de 8 module. Fiecare dintre acestea urmărește un obiectiv al inițiativei. Deși aceste module sunt diferite în esența lor, ele fac parte dintr-o mai larga abordare strategică integrată, menită să dezvolte noi politici de inovare superioare bazate pe o analiză strategică solidă și pe statistici relevante și demne de încredere.


Research for Industry

r4i_negruResearch for Industry este o platformă de sprijinire a transferului tehnologic și antreprenoriatului dezvoltată în parteneriat cu Biroul de Transfer Tehnologic al Universității Politehnice Federale din Lausanne (EPFL-TTO), cu sprijinul financiar al Programului de Cooperare Elvețiano-Roman și al Asociației Ad Astra a cercetătorilor români. Obiectivul platformei researchforindustry.ro este de a crește vizibilitatea cercetării aplicative românești, de a stimula conectarea sa internațională și de a furniza pregătirea și mentoratul necesare atât cercetătorilor cât și instituțiilor pentru a le permite să obțină rezultate măsurabile în domeniul transferului tehnologic. Platforma are rolul de a agrega și integra informația disponibilă din întregul ecosistem, pentru a oferi o viziune de ansamblu asupra evoluției acestuia și pentru a juca un rol de catalizator în dezvoltarea proiectelor antreprenoriale din mediul academic românesc.