Centralizator numeric privind candidații finanțați cu bursă specială pentru activitatea științifică în anul universitar 2021-2022

Regulament privind acordarea burselor – ciclurile de studii licență și masterat

Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat

Hotărâre privind numărul de burse speciale pentru anul universitar 2021-2022

Hotărârea Senatului UBB nr 8320/2020 privind Regulamenul de organizare și funcționare al Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB

Cerere pentru acordarea bursei speciale pentru activitatea științifică (ro) / Application form (en)

Calendarul competiției:

  • Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-24 octombrie 2021;
  • Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 5 noiembrie 2021; 
  • Verificarea administrativă a aplicațiilor si selecția finală realizată de CS-UBB: 8-22 noiembrie 2021;
  • Anunțarea rezultatelor: 23 noiembrie 2021;
  • Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 30 noiembrie 2021.

Procesele verbale se transmit prin e-mail la persoana de contact.

Persoană de contact CMCS: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro