Centralizator privind candidații finanțați cu bursă specială pentru activitatea științifică în anul universitar 2020-2021

Regulament privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat

Cerere pentru acordarea bursei speciale pentru activitatea științifică (ro) / Application form (en)

Hotărârea Senatului UBB nr 8320/2020 privind Regulamenul de organizare și funcționare al Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB

Calendarul competiției:

  • Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 7– 20 octombrie 2020;
  • Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți care să cuprindă lista de priorități a solicitanților și procedura de ierarhizare aplicată: 30 octombrie 2020;
  • Verificarea administrativă a aplicațiilor si selecția finală realizată de CS-UBB: 2-13 noiembrie 2020;
  • Anunțarea rezultatelor: 13 noiembrie 2020
  • Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 27 noiembrie 2020.

Procesele verbale se transmit prin e-mail la persoana de contact.

Persoană de contact CMCS: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro (telefon 0264-405-300, int.5110).