Rezultatele competitiei:

Lista candidaților finanțați cu burse de performanță științifică 2015-2016

Hotărâre Senat Nr. 4510/3.03.2014 Metodologia de acordare a burselor de performanță

Hotărâre CA Nr. 24.505/29.09.2015 Număr de burse de performanță 2015

Regulament general burse de performanță la UBB

Cerere acordare bursă de performanță 2015-2016

*Calendarul competiției s-a modificat!

Calendarul competitiei: 

  • recepția dosarelor de la decanatele facultăților însoțite de un proces verbal al clasamentului studenților pe facultate: 3 noiembrie 2015 (inițial 30 octombrie 2015)
  • selecție finală Consiliul Științific: 3 noiembrie-9 noiembrie 2015 (inițial 30 octombrie-5 noiembrie 2015)
  • anunț rezultate: 12 noiembrie (inițial 9 noiembrie 2015)
  • semnarea contractelor de finanțare: 18 noiembrie (inițial 16 noiembrie 2015)