Rezultatele competitiei:

Lista candidatilor finantati cu burse de performanta in anul universitar 2014-2015

Hotărâre Senat Nr. 4510/3.03.2014 Metodologia de acordare a burselor de performanță
Cerere acordare bursă de performanță 2014-2015

Calendarul competitiei: 

  • recepția dosarelor de la decanatele facultăților însoțite de un proces verbal al clasamentului studenților pe facultate: 29 octombrie 2014
  • selecția finală realizată de Consiliul Științific al UBB: 30 octombrie – 3 noiembrie 2014
  • anunțarea rezultatelor: 7 noiembrie 2014
  • semnarea contractelor de finanțare: 14 noiembrie 2014