Scopul acestui apel este de a finanța proiecte transnaționale ambițioase de cercetare, dezvoltare si inovare în domeniul materialelor, inclusiv a materialelor pentru tehnologii energetice cu emisii reduse de carbon și tehnologii de producție conexe.

Consorțiul de proiect trebuie să fie format din cel puțin 3 parteneri (toți solicitanții de finanțare din partea unei organizații de finanțare participante la apel) din cel puțin 2 țări diferite (cel puțin 1 stat membru al UE sau țară asociată ) care participă la apelul M-ERA.NET 2019. Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Depunerea propunerilor de proiecte se va face în două etape:

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este:     18 iunie 2019 (17:00 CEST).
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale de proiecte este: 19 noiembrie 2019 (17:00 CEST).

Mai multe informații despre competiție se găsesc aici.