(Text in Romanian)

Universitatea Babeș-Bolyai are peste 100+ unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) (laboratoare/centre/institute), din care doar 54 de unităţi de CDI sunt acreditate de Consiliul Ştiinţific al UBB ca fiind de interes strategic la nivel de UBB (Cf. procedurilor aprobate de Consiliul de Administraţie al UBB, formulate şi derulate de Consiliului Ştiinţific al UBB din 2016). Dintre acestea, 16 sunt unităţi CDI de excelenţă:

Nr.crt. Denumire unitate de cercetare Tipul unității Director/Coordonator unitate de cercetare Afiliere unitate de cercetare Pagina web
 1 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio- Nano-Științe  complex / servicii inovative Prof.dr. Simon Simion Prorectoratul responsabil cu cercetarea website
2 Institutul de Cercetări Europene  complex / servicii inovative Prof.dr. Păun Nicolae Facultatea de Studii Europene website
3 Institutul de Fizică “Ioan Ursu” complex / servicii inovative Prof.dr. Pop Aurel Facultatea de Fizică website
4 Institutul Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mintală Aplicată  complex / servicii inovative Prof.dr. Anca Dobrean Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației website
5  Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate şi Bioresurse (3B) complex Conf.dr.  Keresztes Lujza Facultatea de Biologie și Geologie website
6  Centrul de Cercetări Geologice Integrate   complex / servicii inovative Prof.dr. Filipescu Sorin Facultatea de Biologie și Geologie website
7  Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA) complex / servicii Prof.dr. Silaghi- Dumitrescu Luminiţa Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică  website
8  Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator  complex / servicii Prof.dr. Agachi Șerban Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică  website
9  Centrul de Cercetare în Administraţia Publică complex / servicii inovative Conf.dr. Antonie Raluca Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării  website
10 Centrul de Cercetare Analiză Aplicată specializare inteligentă Prof.dr. Precup Radu Facultatea de Matematică și Informatică website
11  Centrul de Cercetare „Ioan Lupaș” specializare inteligentă Pr. Prof.dr. Chirilă Ioan Facultatea de Teologie Ortodoxă website
12 Centrul de Chimie Supramoleculară Organică și Organometalică – CCSOOM  complex / servicii inovative  Prof.dr. Silvestru Cristian Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică website
13  Centrul de Filosofie Aplicată complex / servicii inovative Prof.dr. Veress Carol Facultatea de Istorie și Filosofie website
14 Centrul de Studiere a Populației  complex Prof.dr. Bolovan Ioan Prorectoratul responsabil cu cercetarea website
15  Centrul de Cercetări în Informatică Economică specializare inteligentă Prof.dr. Gheorghe Silaghi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor website
16 Centrul de Cercetare a Imaginarului PHANTASMA complex Prof.dr. Braga Corin Facultatea de Litere website