Universitatea Babeș-Bolyai are peste 100+ unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) (laboratoare/centre/institute), din care 81 de unităţi de CDI sunt acreditate de Consiliul Ştiinţific al UBB ca fiind de interes strategic la nivel de UBB (Cf. procedurilor aprobate de Consiliul de Administraţie al UBB, formulate şi derulate de Consiliului Ştiinţific al UBB din 2016). Dintre acestea, 23 sunt unităţi CDI de excelenţă:

Nr. crt. Nume aplicant Denumire unitate cercetare Subordonare Tip UC Specializare Link site
1 BAIA GHEORGHE-LUCIAN Institutul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Științe Naturale Aplicate/Institute for Research, Development and Innovation in Applied Natural Sciences Rectorat Institut specializare inteligenta website
2 SIMON SIMION Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe/Interdisciplinary Research Institute on Bio-Nano-Sciences Rectorat Institut complex/ transversal website
3 FILIPESCU SORIN Centrul de Cercetări Geologice Integrate/THE Research Center for Integrated Geological Studies Facultatea de Biologie și Geologie Centru specializare inteligenta website
4 CRISTEA VASILE-MIRCEA Centru de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice asistate de calculator/Computer Aided Process Engineering Research Centre Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Centru specializare inteligenta website
5 PAIZS CSABA Enzimologie și Biocataliză Aplicată/Enzymology and Applied Biocatalysis Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Centru specializare inteligenta website
6 SILAGHI-DUMITRESCU LUMINITA Centrul de Heterochimie Fundamentală și Aplicată – Metalomica/The Center For Fundamental and Applied Heterochemistry – Metallomica Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Centru specializare inteligenta website
7 SILVESTRU CRISTIAN-SORIN Centrul de Chimie Supramoleculară Organică și Organometalică – CCSOOM/Supramolecular Organic and Organometallic Chemistry Center – SOOMCC Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Centru specializare inteligenta website
8 ANDREICA DANIEL AURELIAN Institutul Ioan Ursu/Institute of Physics “Ioan Ursu” Facultatea de Fizică Institut complex/ transversal website
9 BENEDEK JOZSEF Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă/Research Centre for Sustainable Development Facultatea de Geografie Centru complex/ transversal website
10 BAUMGARTEN ALEXANDER Centrul de Filosofie Antică și Medievală/Centre for Ancient and Medieval Philosophy Facultatea de Istorie și Filosofie Centru complex / transversal website
11 KOVACS ANDREI Institutul de Cercetare al Departamentului de Istorie în Limba Maghiară/Research Institute of the Hungarian History Department/A Magyar Történeti Intézet Kutatóintézete Facultatea de Istorie și Filosofie Institut complex / transversal website
12 PISO IOAN Centrul de Studii Romane/Centre for Roman Studies Facultatea de Istorie și Filosofie Centru specializare inteligenta website
13 RADOSAV MARIA-LUCRETIA Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască ”Dr. Moshe Carmilly”/The ”Dr. Moshe Carmilly” Institute for Hebrew and Jewish History Facultatea de Istorie și Filosofie Centru specializare inteligenta website
14 RATIU DAN-EUGEN Centrul de Filosofie Aplicată /Center for Applied Philosophy (CFA) Facultatea de Istorie și Filosofie Centru complex / transversal website
15 GOLDIS ALEXANDRU-VASILE Centrul Metacritic de Studii literare avansate/ Metacritic Center for Advanced Literary Studies Facultatea de Litere Centru complex/ transversal website
16 PRECUP RADU Centrul de Cercetare Analiză Aplicată/Research Center of Applied Analysis Facultatea de Matematică și Informatică Centru specializare inteligenta website
17 DOBREAN ANCA Institutul International de Studii Avansate in Psihoterapie si Sanatate Mintala Aplicata/The International Institute for the Advanced Study of Psychotherapy and Applied Mental Health Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Institut complex/ transversal website
18 BACIU LAURENTIU-CALIN Centrul pentru Cercetări aplicate de Mediu (CERAM)/Center for Applied Environmental Research Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Centru specializare inteligenta website
19 SILAGHI GHEORGHE-COSMIN Centrul de Cercetari in Informatica Economica/Business Informatics Research Center Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Centru specializare inteligenta website
20 ANGHEL REMUS GABRIEL Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației/Centre for the Comparative Study of Migration Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Centru complex/ transversal website
21 BADESCU GABRIEL Centrul pentru Studiul Democrației/Center for the Study of Democracy Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Centru complex/ transversal website
22 BLAGA (POP) OANA MARIA Centrul de Sănătate Publică și Politici de Sănătate/Center for Health Policy and Public Health Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Centru complex/ transversal website
23 PARVULESCU CONSTANTIN Janovics Center for Screen and Performing Arts Studies/Centrul Janovics pentru Studiul Artelor Performative și ale Ecranului Facultatea de Teatru și Film Centru complex/ transversal website