Apelul transnațional comun vizează abordarea cercetării și inovării în scopul sprijinirei politicii UE în domeniul apei, cu aria tematică “Closing the Water Cycle Gap” din Strategia de cercetare și inovare strategică Water JPI.

Propunerile de proiecte pot adresa următoarele tematici:
  • Facilitarea gestionării durabile a resurselor de apă;
  • Consolidarea abordărilor socio-economice referitoare la managementul apei;
  • Sprijinirea instrumentelor pentru managementul durabil al resurselor de apă.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 19 aprilie 2018, ora 13:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 18 septembrie 2018, ora 13:00 (CET).

Mai multe informații despre apel se găsesc aici.