SusCrop este un ERA-Net Cofund în cadrul H2020 care urmărește să consolideze Spațiul European de Cercetare (ERA) în domeniul producției agricole durabile prin cooperarea și coordonarea diferitelor programe naționale și regionale de cercetare. În acest sens, SusCrop reunește organizatiile naționale și regionale de cercetare, dezvoltare și inovare ale statelor membre ale UE si a statelor membre asociate, ale țărilor terțe, cu experiență semnificativă în finanțarea și coordonarea cercetării.
Scopul principal al apelului este de a îmbunătăți sustenabilitatea și reziliența producției agricole în cadrul Spațiului European de Cercetare (ERA).

Echipele științifice vor fi invitate să formeze consorții de cercetare transnaționale de minim 3 parteneri si cel puțin 3 țări participante la apel.
Propunerile trebuie să fie redactate exclusiv în limba engleză. Se pot depune proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă în cel puțin una din tematicile apelului.
Durata maximă a proiectului este de 3 ani.

Data limită pentru înregistrarea pre-propunerilor de proiecte: 4 aprilie 2018, 13:00 CEST
Data limită de depunere a proiectelor in extenso: 31 august 2018, 13:00 CEST
Mai multe informații cu privire la competiție se găsesc aici