Proiectul CHIST-ERA reuneşte organizaţii naţionale şi regionale de finanțare a cercetării, în principal din Europa și este susținut de programul pentru tehnologiile viitorului și al tehnologiilor emergente (FET) al Uniunii Europene prin intermediul schemei de finanțare ERA-NET. Scopul este acela de a consolida colaborarea transnațională între statele participante în provocarea cercetării multidisciplinare în domeniul ICST, cu posibilitatea atingerii unor progrese semnificative. Organizațiile partenere identifică domenii științifice emergente care să permită cercetătorilor să participe în proiecte de impact.Astfel sunt lansate anual cereri transnaționale de propuneri de proiecte de cercetare.

Propunerile de proiect trebuie sa aibă caracter transnaţional şi să cuprindă în consorţiu cel puţin trei instituţii partenere diferite din cel puţin trei ţări participante la initiaţivă.

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de 24 sau 36 de luni.

 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 11 ianuarie 2018.

Calendarul apelului este afişat la link-ul: http://www.chistera.eu/call-2017-announcement

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici