Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-2095, nr.contract 82 din 02/05/2018

Titlul:Fabricare de nanoplatforme senzoristice noi, flexibile şi ieftine pe bază de hartie realizate prin caligrafie plasmonică pentru detecţia ultrasensibilă multiplexată de biomarkeri specifici cancerului (NanoDet4ALL)

Director proiect: CS I Monica Focsan

Data concursului: 25.02.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză