Publicarea în revistele UBB

  • UBB promovează prin revistele sale modelul Diamond Open Access – fără taxe de publicare și fără taxe de acces. Editura Presa Universitară Clujeană, din cadrul UBB, oferă posibilitatea punerii la dispoziție gratuit a cărților publicate pe platforma PUC – http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/about.php.

Acorduri cu edituri

  • Acolo unde taxele de publicare încă nu au fost eliminate, UBB este parte a unor acorduri cu edituri pentru gratuitate sau reduceri de taxe – fie prin intermediul abonamentelor la nivel național gestionate de către Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România (ANELIS PLUS) cu editurile clasice, fie prin acorduri directe cu edituri specializate exclusiv în domeniul Open Access.

Publicarea de date

Științe economice și sociale

Publicarea de Open Software

Baze de date și platforme cu acces deschis și/sau care folosesc date cu acces deschis

Științe economice și sociale

  • COVID-19 – Romanian Economic Impact Monitor, transformat începând cu mai 2022 în Romanian Economic Monitor, în cadrul Facultății de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – FSEGA – https://econ.ubbcluj.ro/roem/

Arte și Științe Umaniste

  • Romans 1by1 (Facultatea de Istorie și Filosofie, scientificmanagement: Rada Varga, database engineer: Angela Lumezeanu): http://romans1by1.com/
  • Assessing identity through material culture (Institutul STAR-UBB, scientific management: Rada Varga, database engineer: Angela Lumezeanu): http://86.127.67.217:6180/
  • Historical Population Database for Transylvania (Centrul de Studiere a Populației, scientific management: Ioan Bolovan, database engineer: Angela Lumezeanu): http://hpdt.ro
  • Historical Data Grinder (Facultatea de Istorie și Filosofie, scientific management: Vlad Popovici, database engineer: Angela Lumezeanu): http://hdgrinder.ro
  • Digital Framework for the Austrian Military Border in Transylvania (Facultatea de Istorie și Filosofie, scientific management: Vlad Popovici, database engineer: Angela Lumezeanu): http://istoriagranitei.ro/wp/proiecte/rohacs/rohacs-database/

Citizen Science

Științe economice și sociale

Științele naturii și ale vieții

Centre de cercetare ale UBB cu accent pe dezvoltarea de date și modele ȘD

Centrul de Științe Umaniste Digitale – DigiHUBB/Transylvania Digital Humanities Centre – DigiHUBB – https://digihubb.centre.ubbcluj.ro/

Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor/Interdisciplinary Centre for Data Science – https://stiintadatelor.centre.ubbcluj.ro/reports/

Centrul de Studiere a Populației/Centre for Population Studies – https://csp.centre.ubbcluj.ro/ro/

Recunoașterea contribuțiilor ȘD la evaluările interne UBB

La competițiile/evaluările interne UBB, Consiliul Științific al UBB ia în considerare orice formă de rezultate științifice, bazându-se pe evaluări calitative din partea referenților, informate bibliometric acolo unde este cazul în spiritul Manifestului de la Leiden (http://www.leidenmanifesto.org/). Mai mult, planul individual de dezvoltare academică și evaluarea acestuia, pentru fiecare membru al comunității academice a UBB, permite definirea și recunoașterea de contribuții ȘD din tot spectrul (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/06/HS-nr.-77-privind-modificarea-%C8%99i-completarea-Regulamentului-privind-%C3%AEntocmirea-Statelor-de-func%C8%9Bii.pdf).

Grupul de lucru pentru ȘD la UBB

Grupul de Lucru pentru Știința Deschisă la UBB a fost înființat în 2022 cu sprijinul Proiectului CNFIS-FDI-2022-0179 „Promovarea și susținerea practicilor Open Science în cercetarea de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”. Grupul include conducerea Consiliului Științific al UBB alături de voluntari interesați în subiect și rămâne, așa cum îi spune numele, deschis tuturor celor interesați.