A fost lansată competiţia de tip licitaţie restrânsă pentru instrumentul de finanţare Soluţii – Sistem integrat pentru suportul şi conducerea intervențiilor în situații de criză, organizată în cadrul Subprogramului 2.1.Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare  asociat PNCDI III.

  • Data lansare competiție: 20.11.2017;
  • Bugetul max. al proiectului este de 8.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potențialii contractori trebuie să transmită:
    • expresia de interes (Anexa I – precompletată cu datele UBB);
    • declarația privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II– precompletată cu datele UBB);
  • Data limită: 04.12.2017, ora 15.00

Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.