Programele PNCDI III


PNCDI3-Logo-P1

Subprogramul 1.1. Resurse umane

Subprogramul 1.2. Performanţă instituţională

Subprogramul 1.3. Infrastructuri de cercetare-dezvoltare

Subprogramul 1.4. Suport


PNCDI3-Logo-P2

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Subprogramul 2.2. Transfer tehnologic în sprijinul competitivităţii


PNCDI3-Logo-P3

Subprogramul 3.1. Bilateral/Multilateral

Subprogramul 3.2. Orizont 2020

Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării româneşti la iniţiative europene de programare comună (JPI)

Subprogramul 3.4. Sprijinirea participării la iniţiativele tehnologice comune (JTI/JU)

     Subprogramul 3.5. Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale

     Subprogramul 3.6. Suport


PNCDI3-Logo-P4

 

Cercetare fundamentală și de frontieră

 

 


Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic

Subprogramul 5.1. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere – ELI-RO

Subprogramul 5.2. Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic

Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie spaţială şi cercetare avansată – STAR

Subprogramul 5.4. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – “Danubius”