Nr.crt. Perioada de implementare Nr.Contract Acronim Nume și prenume Titlu proiect
1 2017-2018 181/20.07.2017 COMASS Marcu Alexandru Metode computaționale în astrofizică și științe spațiale / Computational Methods in Astrophysics and Space Sciences
2 2017-2018 152/20.07.2017 STRATUS Ajtai Nicolae Validarea produselor satelitare prin metode de teledetecție la sol / SaTellite pRoducts vAlidaTion USing ground based lidar stations
3 2017-2019 183/05.09.2017 ISABEL Ajtai Nicolae Software inteligent pentru clasificarea aerosolilor bazat pe date de observare a Pământului, măsurători de teledetecție și modelare de transport / Intelligent Software for Aerosol typing Based on Earth observation products, remote sensing measurements and transport modelLing