PNCDI III Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI