Acronim: SMOSCs

ID proiect: P_37_220

Număr contract de finanțare: 21/1.09.2016

Cod MySMIS: 105309

Director de proiect: Roncali Jean Charles Hector

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai / Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Rol în proiect: Coordonator

Obiectivul principal al proiectului: Obținerea de materiale active inovative pentru celule solare organice unicomponente [single-material organic solar cells (SMOSCs)] utilizând tehnologii ecologice, ieftine și eficiente.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1. Design-ul, sinteza și caracterizarea de SMOSC-uri originale obținute din molecule simple donor – unitate de legare – acceptor (D-L-A) și arhitecturi supramoleculare auto-organizate prin interacțiuni între grupările cu proprietăți de auto-asamblare SA1 și SA2;

O2. Evaluarea proprietăților fotovoltaice ale SMOSC-urilor obținute, selecția celor mai eficiente sisteme și utilizarea acestora în construcția de prototipuri de celule solare;

O3. Managementul proiectului, formarea tinerilor cercetători, dezvoltarea infrastructurii și valorificarea rezultatelor.

Proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea  1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Valoarea nerambursabilă a proiectului:

8.617.500 lei (Cofinanțare publică: 7.276.617 lei FEDR și 1.340.883 lei bugetul de stat)

Durata de implementare a proiectului: 1.09.2016  – 31.08.2020

Pagina web: website