În contextul actual al provocărilor cu care se confruntă societatea, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor și în procesele de planificare și monitorizare a factorilor care ne influențează calitatea vieții devine din ce în ce mai importantă.

Cercetarea cu participarea cetățenilor este o modalitate de implicare activă a populației în procesele științifice și de colectare a datelor, permițând o colaborare strânsă între specialiști și comunitate. Prin implicarea directă a cetățenilor, cercetările devin mai accesibile și mai relevante pentru comunitatea locală, reflectând mai bine nevoile și preocupările acesteia. Această abordare colaborativă poate, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea de soluții inovatoare și durabile la nivel local, promovând în același timp educația și conștientizarea comunității.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca are plăcerea de a vă invita la lansarea primei platforme de știință cu participarea cetățenilor din România. Atașăm agenda evenimentului.

Platforma reunește proiectele de cercetare și activitățile care implică cetățenii în procesul de cercetare și are rolul de a stimula implicarea cetățenilor în proiectele universității și în inițiative proprii, ajutați de cercetători.

Platforma poate fi accesată aici: https://citizenscience.openscience.ubbcluj.ro

Evenimentul va avea loc luni, 27 mai 2024, ora 14.00 în Sala Club, strada Emmanuel de Martonne nr. 1, iar online poate fi urmărit prin platforma Microsoft Teams. Detalii mai jos:

Join the meeting now

Meeting ID: 397 872 463 467

Passcode: naUSCc

Eveniment organizat in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2024-F-0456