International Advanced Fellowships

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2022 competiția de aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0179. Proiectul urmăreşte promovarea şi dezvoltarea Stiinţei Deschise în variatele sale forme (Open Access/Science Cloud/FAIR Data and Software, etc) în cadrul reţelei formate din Institutul STAR şi centrele de cercetare de excelenţă asociate Școlilor Academice de Știinţă ale UBB prin acordarea de International Advanced Fellowships-uri (IAF) focalizate pe excelenţă, în vederea dezvoltării de (noi) teme şi proiecte de cercetare cu implicaţii Open Science.

 • Se acordă maximum patru (4) International Advanced Fellowhips, pentru cercetătorii internaţionali de prestigiu din străinătate care să contribuie la dezvoltarea unor noi teme şi proiecte de cercetare multi- şi transdisciplinare în colaborare cu laboratoarele, centrele sau institutele de cercetare ale UBB (în sistem on-site sau on-line, cu o afiliere de minimum 6 luni la UBB), pentru realizarea de studii şi publicaţii ştiinţifice multi- şi transdisciplinare;
 • Fellowship-urile se acordă pentru cercetători de excepţie (e.g., highly cited researchers, cercetători de la universităţi Top 500 etc), care, prin temele de cercetare propuse, contribuie la dezvoltarea cercetărilor multi- şi transdisciplinare de excelenţă în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din UBB;
 • Perioada de derulare a fellowship-urilor: 1 septembrie – 30 noiembrie 2022;
 • Bursa pentru fiecare International Advanced Fellowship se acordă pentru o lună şi este în cuantum de 8000 RON (incluzând şi eventuala deplasare la UBB, cazarea, diurna etc);
 • Fiecare unitate de cercetare acreditată instituţional poate propune un cadru didactic/cercetător de excelenţă din străinătate pentru un fellowship. O propunere, pe domenii CDI strategice ale UBB, poate să fie făcută direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB.
 • Dosarele de candidatură se depun/transmit în perioada 20-30 iunie 2022 la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Augusta Ploscariu (augusta.ploscariu@ubbcluj.ro).
 • Dosarul trebuie să conţină:

1. CV-ul în format Europass şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicaţii);

2. Proiectul pentru International Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber; se vor descrie activitaţile care se vor desfăşura în unitatea de cercetare de care a fost propus, cu evidențierea componentei de Open Science. Colaborările în logica STEAM (Science/Technology/Engineering/ArtsHumanities/Mathematics) constituie un avantaj;

3. Nominalizarea din partea unității de cercetare acreditată instituţional din UBB (respectiv a CS-UBB), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea unor noi teme şi proiecte de cercetare multi- şi transdisciplinare în colaborare cu laboratoarele, centrele sau institutele de cercetare ale UBB.

 • Ca urmare a implementării proiectului la UBB, fiecare beneficiar de fellowship are obligaţia de a organiza (on-line/on-site), sub egida Institutului STAR-UBB, minimum o conferinţă / comunicare ştiinţifică / seminar ştiinţific / workshop pe o temă de cercetare cu componentă de Open Science derulată în una din unităţile de cercetare acreditate instituțional sau în cadrul unui departament din cadrul Şcolilor Academice de Ştiinţă ale UBB, precum şi realizarea şi trimiterea spre publicare a minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător al UBB, pe teme de cercetare științifică multi- şi transdisciplinară cu relevanță pentru Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB, în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+.
 • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul şi lista publicaţiilor/contribuţiile academic relevante, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate).

Postdoctoral Advanced Fellowships

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2022 competiția de aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0179. Proiectul urmăreşte promovarea şi dezvoltarea Stiinţei Deschise în variatele sale forme (Open Access/Science Cloud/FAIR Data and Software, etc) în cadrul reţelei formate din Institutul STAR şi centrele de cercetare de excelenţă asociate Școlilor Academice de Știinţă ale UBB prin acordarea de Postdoctoral Advanced Fellowship-uri (PAF) focalizate pe excelenţă, în vederea dezvoltării de (noi) teme şi proiecte de cercetare cu implicaţii Open Science.

 • Se acordă maximum şase (6) Postdoctoral Advanced Fellowships, cercetătorilor postdoctoranzi de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinatate care derulează activităţi de cercetare (în sistem on-site sau on-line, cu o afiliere de minimum 6 luni la UBB) în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din UBB din Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB;
 • Fellowship-urile se acordă pentru cercetători din afara UBB, cu titlul de doctor obţinut cu cel mult 5 ani în urmă (cel mai târziu la 26 mai 2017) şi care derulează activităţi de CDI de excelență în context multi- şi transdisciplinar, în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB;
 • Perioada de derulare a fellowship-urilor: 1 septembrie – 30 noiembrie 2022;
 • Bursa pentru fiecare Postdoctoral Advanced Fellowship este de 4000 lei/lună și se va acorda prin încheierea unui contract de fellowship/bursă pentru o perioadă de maximum trei luni[1].
 • Dosarele de candidatură se depun în perioada 20-30 iunie 2022, la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Augusta Ploscariu (augusta.ploscariu@ubbcluj.ro);
 • Dosarul trebuie să conţină:

1. CV-ul în format Europass, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicaţii);

2. Proiectul ştiinţific pentru Postdoctoral Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidații descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea institutului şi cu tematica proiectului (Știinţa Deschisă). Proiectul va evidenția aspectele de cercetare multi- şi transdisciplinare avute în vedere, precum şi formulele de colaborare cu grupuri/centre/institute de cercetare din UBB. Colaborările în logica STEAM (Science/Technology/Engineering/ ArtsHumanities/Mathematics) constituie un avantaj;

3. Recomandarea sau scrisoarea de susținere din partea uneia dintre unitățile de cercetare acreditate instituţional din UBB.

 • Ca urmare a implementării proiectului la UBB, fiecare beneficiar de fellowship are obligaţia de a organiza (on-line/on-site) sub egida Institutului STAR-UBB minimum o conferinţă/comunicare ştiinţifică/seminar ştiinţific/workshop pe o temă de cercetare multi- sau transdisciplinară în logica STEAM cu accent pe componentele de Știinţă Deschisă în vederea identificării direcţiilor de dezvoltare ale acesteia  în unităţile de cercetare sau în cadrul unui departament din cadrul Şcolilor Academice de Ştiinţă ale UBB, precum şi realizarea şi trimiterea spre publicare a minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător al UBB, pe teme de cercetare științifică multi şi transdisciplinară cu relevanță pentru Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB, în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+.
 • Selecţia aplicaţiilor va fi realizată de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul, lista publicaţiilor/contribuţiile academice relevante şi proiectul).
 • Calendar competiţii:
Activitate Termen
Lansarea competiţiei 20 iunie 2022
Depunere dosare 20-30 iunie 2022
Verificare eligibilitate – evaluare dosare 4-7 iulie 2022
Informarea aplicanţilor asupra rezultatelor preliminare ale evaluării 8-12 iulie 2022
Primirea contestaţiilor 14-15 iulie 2022, interval orar 8:00 – 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei 18-20 iulie 2022

[1] În intervalul 1 septembrie – 30 noiembrie 2022