Procedura de alocare a granturilor interne UBB pentru susținerea infrastructurii strategice de cercetare
– Platforma rUBB –

 

Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie STAR-UBB, prin Consiliul Științific al Universității Babeș-Bolyai (CS-UBB), lansează seria multianuală de competiții de granturi interne ale UBB pentru susținerea infrastructurii strategice, în cadrul proiectului 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE– 2018-2020 ), câștigat prin competiţia organizată în anul 2018 de către Ministerul Cercetării și Inovării.

SCOPUL PROCEDURII: alocarea de fonduri prin competiţie în vederea sprijinirii elementelor/echipamentelor de infrastructură strategică rUBB cu cheltuieli materiale (consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar și/sau întreținere/mentenanță) precum şi alocarea de fonduri prin competiţie în vederea extinderii reţelei rUBB cu noi echipamente1 şi elemente (upgrade-uri la echipamentele existente), cu accent pe componentele din domeniul tehnologiilor noi și emergente, operată de Unitățile de Cercetare (UC) acreditate la UBB și grupată sub cupola STAR-UBB.

APLICANȚI ELIGIBILI: unitățile de cercetare ale UBB (UC) în măsura în care gestionează elemente/echipamente de infrastructură strategică a UBB (rUBB), respectiv în măsura în care urmăresc adăugarea unui nou element rUBB. Tema generală trebuie să fie legată de tehnologiile noi și emergente, înțelese în sens larg și interdisciplinar și fără excluderea vreunui domeniu de cunoaștere dezvoltat de UBB.

CHELTUIELI ELIGIBILE:
cheltuieli materiale, consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar și/sau întreținere/mentenanță (exemple: gaze/substanțe specializate precum heliul lichid pentru spectroscopie sau cromatografie, piese de schimb, corectare/reparații la conexiunile la utilități, inspecții tehnice etc);

cheltuieli de capital2 pentru achiziţia unor echipamente noi/elemente noi ale rUBB sau extensii/upgrade-uri ale unor elemente rUBB deja existente.

CALENDAR
Granturile se acordă în patru competiţii, în perioada 2018–2020.

Se lansează în anul 2018 apelul pentru cele patru competiţii din perioada 2019-2020 cu următoarele termene:
2019
Pentru competiţia 1 (aferentă perioadei 01.02.2019-15.06.2019) şi competiţia 2 (aferentă perioadei 01.07.2019-15.11.2019):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 15.11.2018
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 26.11.2018
Angajarea cheltuielilor prin documente justificative (facturi, OP-uri, etc.) se va finaliza până cel târziu la 15.06.2019 pentru competiţia 1, respectiv la 15.11.2019 pentru competiţia 2.

2020
Pentru competiţia 3 (aferentă perioadei 01.02.2020-30.06.2020):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 10.01.2020
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 30.01.2020
Pentru competiţia 4 (aferentă perioadei 01.07.2020-30.11.2020):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 10.06.2020
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 30.06.2020
Angajarea cheltuielilor prin documente justificative (facturi, OP-uri, etc.) se va finaliza până cel târziu la 15.06.2020 pentru competiţia 3 respectiv la 15.11.2020 pentru competiţia 4.

BUGET

  • suma alocată pentru anul 2019 este de 1.770.125 lei; din această sumă, valoarea alocată pentru competiţia 1 este 885.125 lei (din care 370.000 lei pentru echipamente noi/upgrade-uri la echipamentele deja existente); pentru competiţia 2 suma alocată este de 885.000 lei (din care 370.000 lei pentru echipamente noi/upgrade-uri la echipamentele deja existente);
  • 2020: suma alocată este de 1.961.665 lei, din care 996.000 lei pentru competiţia 3 (dintre aceștia, 530.000 lei pentru echipamente noi/ upgrade-uri la echipamentele deja existente) și respectiv 965.665 lei pentru competiţia 4 (din care 500.000 lei pentru echipamente noi/upgrade-uri la echipamentele deja existente);
  • Bugetul maxim care poate fi solicitat per cerere nu poate depăşi bugetul respectivei etape/competiții. În cazuri speciale, când achiziția depășește suma permisă de o singură etapă, CS-UBB poate solicita suplimentarea bugetului achiziţiei respective prin completare/decontare din valoarea alocată următoarei competiții/etape în cadrul aceluiași an calendaristic. De asemenea, pentru echipamente noi rUBB cererile de finanțare pot în cazuri speciale (ex., costuri mai mari decât permite bugetul unei singure competiții) să acopere mai multe runde de competiție succesive;
  • Numărul de granturi este de 12 per competiţie pentru cheltuieli materiale, consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar și/sau întreținere/mentenanță, respectiv de 2 per competiție pentru echipamente noi/upgrade-uri ale echipamentelor deja existente. În cazul în care la competiția ianuarie-iunie nu se înregistrează suficiente cereri eligibile, se poate suplimenta numărul de granturi în cadrul competiției iulie-noiembrie a aceluiași an – cu încadrarea în valoarea alocată pentru competiţia respectivă).

PROCEDURA privind alocarea granturilor:

  • Pentru achiziția de echipamente noi/upgrade-uri la echipamentele/elementele rUBB deja existente, UC depune o cerere la Centrul pentru Managementul Cercetării Stiinţifice (CMCS) în format electronic, prin e-mail adresat doamnei Alina Marcoci (alina.marcoci@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența și utilitatea, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care vor folosi acel element de infrastructură (cu angajamentul de înscriere în rețeaua rUBB), maximum 10 publicații reprezentative ale echipei/echipelor care solicită finanțarea (tema publicațiilor fiind de dorit a fi relevantă pentru natura instrumentului/echipamentului pentru care se solicită achiziția). Solicitarea nu poate depăși cinci pagini (A4, Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, limba engleză) și poate fi însoțită de anexe tehnice.
  • Pentru achiziţia de materiale, consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar și/sau întreținere/mentenanță, etc., UC depune o cerere la CMCS în format electronic, prin e-mail adresat doamnei Alina Marcoci (alina.marcoci@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB și maximum 10 publicații reprezentative în care a fost folosit până acum acel element al rUBB. Solicitarea nu poate depăși trei pagini (A4, Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri) și poate fi însoțită de anexe tehnice.

Evaluare: CMCS centralizează şi transmite cererile de finanţare către CS-UBB, care va examina cererile din punct de vedere al eligibilității, ordonându-le ca prioritate conform criteriilor de mai jos. În cazul cererilor de achiziție de noi echipamente/elemente/ upgrade-uri la echipamentele deja existente, se recurge la referate de evaluare din partea unor experți externi. În cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt:

  • Pentru cererile de extindere/întreținere a capabilităților unui element rUBB deja existent: încadrarea în domeniul tehnologiilor noi și emergente (eliminatoriu), urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori și prevalența celor înscriși pe traiectoria profesională de cercetare dintre aceștia, impactul publicațiilor depuse la dosar (se formulează trei trepte cf. https://cercetare.ubbcluj.ro/old/wp-content/uploads/2013/10/evaluare_generic_UBB-4.pdf – de impact extins în accepțiune internațională IE, de impact internațional în accepțiune regională IR, respectiv de impact potențial IP), încadrarea în prioritățile strategiei CDI la UBB, existența surselor de co-finanțare (ca avantaj), încadrarea în prioritățile strategiei UBB Goes Green;
  • Pentru cererile de achiziție de noi echipamente: încadrarea în domeniul tehnologiilor noi și emergente (eliminatoriu), măsura în care noul element prefigurează obținerea de rezultate de excelență la UBB, impactul și relevanța publicațiilor depuse la dosar, magnitudinea grupului de utilizatori prefigurat, încadrarea în prioritățile strategiei CDI la UBB, existența surselor de co-finanțare (ca avantaj), încadrarea în prioritățile strategiei UBB Goes Green.

În evaluarea cererilor, la capitolul „excelență”sau „IE” CS-UBB nu face clasificări între cererile care în accepțiunea evaluatorilor îndeplinesc aceste criterii. În astfel de cazuri, departajarea se face după celelalte criterii, în ordinea menționată mai sus.

___________________________

1Elemente/echipamente noi de infrastructură trebuie să indeplinească condițiile prevăzute prin Hot. CA 11134/13.06.2016;

2Cheltuielile de capital sunt definite conform HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat. Cheltuielile de capital includ: a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, calculatoare şi accesorii şi altele asemenea conform legii; b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea conform legii;