*NOTA: Procedura cadru se actualizează pentru fiecare competiție în parte, pentru anul 2020. Competițiile deschise se pot consulta la secțiunea Apeluri deschise proiecte și burse UBB

Procedura aferentă competiţiei programelor Fellowship-UBB (competiție închisă)

PREAMBUL

Urmând modelul universităţilor world-class, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) valorizează, într-o paradigmă humboldtiană, asumată prin Carta Universitară, toate componentele academice fundamentale: didactice (predare/învăţare), de cercetare şi de servicii către comunitate/mediul socio-economic. Potrivit acestui model, cercetarea fundamentează toate componentele academice, transformându-le şi dinamizându-le în beneficiul studenţilor şi societăţii. Astfel, actul didactic nu se reduce doar la transmiterea tradiţională de cunoştinţe, ci învățământul centrat pe student se referă la predarea/învăţarea activă (învăţarea prin cercetare; cercetare mentorată; gândire critică), prin care studentul are acces atât la cunoştinţe, cât şi la modalitatea de generare a acestora. În acest mod studentul se transformă simultan în utilizator şi creator de cunoaştere – devenind astfel cetățean activ cu autonomie și dinamism în mediul social – și se angajează ca partener mentorat al cadrului didactic/de cercetare în actul producerii cunoașterii. Serviciile către comunitate/mediul socio-economic nu se identifică cu cele standard, oferite de agenții socio-economici de pe piață, ci sunt inovative, dinamizând şi impulsionând astfel mediul socio-economic și creșterea calității vieții comunității.

SCOPUL PROCEDURII

Pentru a susţine profilul world-class, UBB a înfiinţat Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/). În vederea realizării misiunii sale, Institutul STAR-UBB, prin Consiliul Științific al UBB (CS-UBB), lansează pentru anii 2019-2020, în cadrul proiectului 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), câștigat prin competiţia organizată în anul 2018 de către Ministerul Cercetării și Inovării, aplicaţii academice pentru următoarele programe:

I. ADVANCED FELLOWSHIPS – INTERNE

Cel mult 40 Advanced Fellowships Interne, dedicate susținerii infrastructurii strategice de cercetare de la UBB și integrării acesteia în activități CDI și didactice multidisciplinare (rUBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/infrastructura-strategica-de-cercetare/):

o 16 fellowshipuri dedicate excelenţei în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI);
o 5 fellowshipuri dedicate excelenţei în activitatea de inovare (ţintind servicii inovative către comunitate, cu accent pe componenta de inovare din CDI);
o 12 fellowshipuri dedicate componentei de excelență didactică susţinută de cercetarea științifică;
o 2 felowshipuri dedicate componentei de excelenţă sportivă susţinută de cercetarea științifică;
o 5 felowshipuri dedicate excelenţei artistice/culturale.

Calendar:
• Fellowshipurile se acordă în patru competiții, în perioada 2018-2020/cel mult 10 în cadrul unei singure competiţii;
• Perioada de derulare a fiecărui fellowship este de câte două luni și trebuie să se încadreze în următoarele intervale:
În anul 2019
– 01.02.2019 – 01.06.2019
– 01.07.2019 – 01.11.2019
În anul 2020
– 01.02.2020 – 01.06.2020
– 01.07.2020 – 01.11.2020
În cazuri speciale, termenul de derulare poate fi extins la trei luni (cu încadrarea în alocarea financiară/fellowship).
• Se lansează în anul 2018 apelul pentru cele patru competiţii din perioada 2019-2020 cu următoarele termene:
2019
Pentru competiţia 1 (aferentă perioadei 01.02.2019-01.06.2019) şi competiţia 2 (aferentă perioadei 01.07.2019-01.11.2019):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 15.11.2018
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare : 26.11.2018
2020
Pentru competiţia 3 (aferentă perioadei 01.02.2020-01.06.2020):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 10.01.2020
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 30.01.2020
Pentru competiţia 4 (aferentă perioadei 01.07.2020-01.11.2020):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 10.06.2020
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 30.06.2020

Buget:
• Alocarea financiară brută pentru fiecare Advanced Fellowship Intern este de 5800 RON, corespunzătoare unei norme de 40 ore pe lună și se va acorda prin încheierea unui contract individual de muncă/contract de prestări servicii.
.
Condiții de participare:
• Sunt eligibile să aplice cadrele didactice/de cercetare din UBB și din țară, care dețin titlul de doctor;
• Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

o CV, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților; se evidenţiază contribuţiile care sunt legate de tipul de fellowship vizat;
o Proiect pentru Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidații descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea Institutului şi cu tipul de fellowship pe care îl vizează; se va specifica stadiul de realizare, în cazul în care activitățile propuse fac parte dintr-un efort de cercetare deja început. Proiectul va evidenția măsura în care va fi folosită/dezvoltată și/sau integrată în activități complexe (CDI, didactic, cultural, sau sportiv) infrastructura rUBB;
o Scrisoare de accept din partea unității de cercetare în care se va derula cercetarea propusă. Scrisoarea trebuie să conțină elemente convingătoare privind acceptarea candidatului și capacitatea de susținere a proiectului în cadrul unității de cercetare. Constituie un avantaj nivelul de acreditare al unității de cercertare;
o La contribuţii academice egale, traiectoria de cercetare constituie un avantaj pentru fellowshipurile asociate activităţilor de CDI şi serviciilor inovative, iar traiectoria didactică un avantaj pentru fellowshipurile asociate excelenţei didactice, sportive şi artistice/culturale. De asemenea, proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green (http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Program-UBB-pentru-dezvoltarea-sustenabila_UBB-Goes-Green.pdf) pot dobândi un avantaj;

• Dosarele de candidatură se depun în termenele specificate la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Bianca Irimie (bianca.irimie@ubbcluj.ro);
• Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice şi proiectul).

Rezultate preconizate:
• Fiecare beneficiar al programului Advanced Fellowship Intern va susţine minimum 2 conferinţe/seminarii/workshopuri/prezentări publice pe tema proiectului, care vor fi promovate/diseminate prin Institutul STAR-UBB;
• La finalizarea perioadei de derulare a fellowshipului, fiecare beneficiar va înainta în atenţia CS-UBB un raport (max. 2 pagini) în care va fi prezentat impactul rezultatelor științifice și măsura în care rezultatele obţinute au contribuit la dezvoltarea capabilităților infrastructurii de cercetare a UBB în zona tehnologiilor noi și emergente.

II. ADVANCED FELLOWSHIPS – EXTERNE

• Cel mult 40 Advanced Fellowships Externe, dedicate susținerii infrastructurii strategice de cercetare de la UBB și integrării acesteia în activități CDI și didactice multidisciplinare (rUBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/infrastructura-strategica-de-cercetare/);
• Fellowshipurile se acordă în patru competiții, în perioada 2018-2020/cel mult 10 în cadrul unei singure competiţii;
• Perioada de derulare a fiecărui fellowship este de o lună și trebuie să se încadreze în următoarele intervale:
În anul 2019
– 01.02.2019-01.06.2019
– 01.07.2019-01.11.2019
În anul 2020
– 01.02.2020-01.06.2020
– 01.07.2020-01.11.2020
În cazuri speciale, termenul de derulare poate fi extins la 3 luni cu încadrarea în alocarea financiară iniţială per lună;
• Alocarea financiară brută pentru fiecare Advanced Fellowhip Extern este de maximum 8400 RON (incluzând drumul/cazarea/diurna) și se va acorda prin încheierea unui contract de prestări servicii, iar beneficiarul trebuie să fie prezent la UBB minimum o săptămână (40 ore/lună), în intervalul competiției respective;
• Se lansează în anul 2018 apelul pentru cele patru competiţii din perioada 2019-2020 cu următoarele termene:
2019
Pentru competiţia 1 (aferentă perioadei 01.02.2019-01.06.2019) şi competiţia 2 (aferentă perioadei 01.07.2019-01.11.2019):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 15.11.2018
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 26.11.2018
2020
Pentru competiţia 3 (aferentă perioadei 01.02.2020-01.06.2020):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 10.01.2020
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 30.01.2020
Pentru competiţia 4 (aferentă perioadei 01.07.2020-01.11.2020):
– Termen de depunere a cererilor de finanţare: 10.06.2020
– Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 30.06.2020

Condiții de participare:
• La fiecare din cele 4 competiții, o unitate de CDI din UBB (vezi aici http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/infrastructura-strategica-de-cercetare/) poate propune maximum trei cadre didactice/cercetători de excelenţă din străinătate pentru un fellowship (de asemenea, trei propuneri, în domenii CDI strategice ale UBB pot să fie făcute direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB);
• Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

o CV şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților;
o Proiectul pentru Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber, prin care candidații/colaboratorii din UBB descriu activităţile care se vor defăşura în unitatea CDI din cadrul Institutului STAR-UBB, în vederea facilitării activităţii de CDI din unitatea care i-a propus; se va specifica stadiul de realizare, în cazul în care activitățile propuse fac parte dintr-un efort de cercetare deja început;
o Nominalizarea din partea unității CDI din UBB (respectiv a CS-UBB, unde este cazul), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea și exploatarea în interes CDI a infrastructurii rUBB;
o Proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green (http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Program-UBB-pentru-dezvoltarea-sustenabila_UBB-Goes-Green.pdf) și/sau în care colaboratorul din UBB a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj;

• Dosarele de candidatură se depun în termenele specificate la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Bianca Irimie (bianca.irimie@ubbcluj.ro);
• Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate). Cele trei propuneri ale Colegiului Operativ sunt analizate şi votate în cadrul CS-UBB.

Rezultate preconizate:
• Fiecare beneficiar al programului Advanced Fellowship Extern va susţine minimum 2 conferinţe/seminarii/workshopuri/prezentări pe tema proiectului, care vor fi promovate/diseminate prin Institutul STAR-UBB;
• La finalizarea perioadei de derulare a fellowshipului, fiecare beneficiar va înainta în atenţia CS-UBB un raport (max. două pagini) în care va fi prezentat impactul rezultatelor științifice și măsura în care rezultatele obţinute sunt conforme proiectului propus.