Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019.

Informații utile:

 • Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 15 decembrie 2019
 • Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 426/12.07.2019) până la 15 august 2019. Propunerile se depun cu cel puțin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCI) înaintea datei de începere a manifestării.
 • Nu vor fi luate în considerare aplicațiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2019.

  Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2019 se găsește aici.

  Bugetul manifestării științifice:

  1. Pentru manifestări științifice internaționale organizate în România, care se desfășoară sub patronajul MCI, bugetul care poate fi alocat este de maximum 45.000 lei (în aceasta categorie pot intra conferințele/evenimentele susținute direct de către MCI, de ex. Diaspora științifică, conferințe naționale ale Cercetării, workshop-uri exploratorii în diverse cadre sau acorduri de colaborare, etc);
  2. Pentru manifestări științifice internaționale (minimum 25 participanți din străinătate, din cel putin 5 țări) organizate în România (care nu se desfășoară sub patronajul MCI) bugetul care poate fi alocat este de maximum 12.000 lei;
  3. Pentru manifestări științifice naționale cu participare internațională (minimum 10 participanți din străinătate, din cel putin 3 țări) organizate în România, bugetul este de maximum 5.000 lei.

  Aplicațiile (2 exemplare pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD) vor fi preluate și înregistrate la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice și transmise autorității finanțatoare, instituțional.

  Persoană de contact CMCS: Corina Man, Tel: 0264 405374; 0264 405300, int. 5374; e-mail: corina.man@ubbcluj.ro