Competiția se adresează propunerilor de proiecte comune care, prin metodele de executare reprezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și activităților de cercetare, precum și eficientizarea mobilităților cercetătorilor, schimbului de experiență și accesul la infrastructura de cercetare de scară medie și înaltă.

La competiție se pot depune propuneri de proiecte din toate domeniile științifice, punându-se accent pe:

– agricultura, tehnologia alimentară și biotehnologie,
– mediu și schimbările climatice,
– sănătate și biomedicină,
– transportul verde,
– energia regenerabilă,
– tehnologia informației și comunicații.

Durata maximă a unui proiect este de 20 de luni, iar bugetul alocat competiției în anul 2018 este 500.000 lei. Se decontează cheltuielile cu transportul internațional al cercetătorilor români (echivalentul a 4 bilete de avion pe toată durata proiectului), diurna, cazare și transport intern în România (dacă activitățile proiectului prevăd acest lucru, împreună cu membrii din echipă chineză), cazare și diurnă pentru cercetătorii chinezi aflați în vizite de scurtă durată în România (maxim 14 zile pe durata proiectului).

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 31 martie 2018. Depunerea se face utilizându-se platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro.

Pachetul de informații al competiției precum și modelul de cerere de finanțare pot fi consultate la https://uefiscdi.ro/proiecte-mobilitati.