Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0874

Titlul: Istoria mineritului aurifer din Munţii Apuseni

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Doru RADOSAV

Data concursului: 25.08.2017

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză


Rezultat concurs (nume, prenume membru echipă): Boda Adrian-Gheorghe