Centralizator numeric privind candidații finanțați cu bursă specială pentru activitatea științifică în anul universitar 2023-2024

Hotărârea Senatului UBB nr. 139/13,11.2023 privind modificarea categoriilor și cuantumurilor burselor pentru studenți începând cu semestrul I al anului universitar 2023-2024 

Hotărârea Senatului UBB nr. 49/24.04.2023 privind-modificarea-Regulamentului de acordare a burselor pentru studenti

HCA nr. 12543/18.09.2023 privind numărul de burse speciale pentru anul universitar 2023-2024

Hotărârea Senatului UBB nr. 8320/2020 privind Regulamenul de organizare și funcționare al Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB

Cerere pentru acordarea bursei speciale pentru activitatea științifică (ro)/Application form (en)

Calendarul competiției:

– Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-20 octombrie 2023 (ora 16.00);  

– Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 8 noiembrie 2023;

– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 9-21 noiembrie 2023;

– Anunțarea rezultatelor: 22 noiembrie 2023;

– Semnarea contractelor de finanțare: 28 noiembrie 2023.

Procesele verbale se transmit prin e-mail la persoana de contact.

Persoană de contact CMCS: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro