Centralizator numeric privind candidații finanțați cu bursă specială pentru activitatea științifică în anul universitar 2022-2023

Hotărârea Senatului UBB nr. 48/11.04.2022 privind-modificarea-Regulamentului de acordare a burselor pentru studenti

HCA nr. 12147/19.09.2022 privind numărul de burse speciale pentru anul universitar 2022-2023

Hotărârea Senatului UBB nr. 8320/2020 privind Regulamenul de organizare și funcționare al Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB

Cerere pentru acordarea bursei speciale pentru activitatea științifică (ro)/Application form (en)

Calendarul competiției:

– Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/)3-20 octombrie 2022;  

– Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 4 noiembrie 2022;

– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 7-18 noiembrie 2022;

– Anunțarea rezultatelor: 21 noiembrie 2022;

– Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 25 noiembrie 2022.

Procesele verbale se transmit prin e-mail la persoana de contact.

Persoană de contact CMCS: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro