Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării anunţă deschiderea apelului privind “Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare” asociată Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României, Pilonul III, Componenta C9/Investiţia nr.8 (I8), 2021 – 2026 (https://www.mcid.gov.ro/programe-europene/componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-si-inovare/).

Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice.

Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

Investiţia I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare.

Obiectiv general: Sprijinirea sistemului național de cercetare-dezvoltare prin atragerea de resursă umană înalt specializată din străinătate, în jurul căreia se vor crea și dezvolta grupuri de cercetare de excelență în domenii științifice de vârf, contribuind la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă.

Durata apelului26.06.2023 – 31.07.2023

Modalitatea de depunere a cererilor de finanţareelectronic, prin intermediul Centrului pentru Managementul Cercetării Știinţifice – UBB (CMCȘ); personalul administrativ al CMCȘ va încărca cererile de finanţare şi documente suport primite de la fiecare solicitant individual, în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Documentele asociate unei propuneri de proiect sunt semnate de către instituția gazdă folosind semnătura electronică.

Adresa de contact CMCS-UBB: cercetare@ubbcluj.ro

                Detalii asupra apelului se găsesc în Ghidul Aplicantului: https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2023/06/Ghidul-aplicantului-2023_C9_I8.pdf

Ghidul Aplicantului și anexele în limba engleză se găsesc: https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2023/06/I8-Applicant-s-Guide-2023.pdf

 INFORMAȚII UTILE:

Buget maxim/proiect6.000.000 lei;

               Durata proiectuluiminimum 24 luni și maximum 30 luni; derularea proiectelor se va încheia nu mai târziu de data 30.06.2026.

               Activităţi eligibile:

  1. activități de cercetare fundamentală, conform OG nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, în domeniile științifice enumerate în Anexa 3 – Domenii științifice;
  2. activități suport pentru derularea proiectului;
  3. activități de diseminare.

               Solicitanţi eligibili: cercetători din străinătate, inclusiv români din diaspora, pentru care începerea sau revenirea la o carieră de cercetare în România reprezintă o alternative viabilă. Se așteaptă ca, prin experiența dobândită anterior, acești cercetători să deschidă direcții de cercetare noi sau să aducă un plus de performanță celor existente, să formeze grupuri de cercetare solide, să atragă la rândul lor alți cercetători din străinătate, nu în ultimul rând, să atragă cercetători în formare și noi fonduri de cercetare.

În situația în care propunerea de proiect este acceptată la finanțare, directorul de proiect trebuie să activeze pentru instituția gazdă minimum 75% din perioada acoperită de grant și va fi angajatul instituției gazdă pe durata proiectului.

Calendar apel:

Lansarea competiției 26.06.2023, ora 09.00
Depunerea cererilor de finanțare 27.06.2023 – 31.07.2023, ora 16:00 (ora României)
Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 08.08.2023
Primirea contestațiilor privind eligibilitatea 09.08.2023 – 11.08.2023, ora 16:00 (ora României)
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 16.08.2023
Evaluarea cererilor de finanțare 17.08.2023 – 23.10.2023
Publicarea rezultatelor preliminare 31.10.2023
Primirea contestațiilor 01.11.2023 – 03.11.2023, ora 16:00 (ora României)
Publicarea listei finale cu proiectele propuse pentru finanțare 27.11.2023
Contractarea proiectelor aprobate la finanțare Decembrie 2023

 IMPORTANT: