Scopul  apelului CoBioTech-Cofund este de a contribui la transformarea economiei globale de la dependența de materiile prime fosile la o bio-economie durabilă.
Propunerile de proiecte trebuie să fie multidisciplinare și să includă cel puțin două din următoarele abordări științifice: biologie sintetică, sisteme biologice, utilizarea instrumentelor bioinformatice și biotehnologii în colaborare cu chimia.

Aplicațiile trebuie să fie multidisciplinare și să abordeze unul dintre cele două topicuri:
Topicul A – Comunități microbiene (naturale sau sintetice), co-culturi și cascade de microorganisme;
Topicul B – Culturi pure, sisteme fără celule și enzime pentru produse noi, produse cu valoare adăugată și servicii de furnizare, precum și procese industriale durabile.
Sunt așteptate propuneri care să vizeze producția și conversia durabilă a diferitelor tipuri de materii prime și bioresurse în produse cu valoare adăugată; dezvoltarea sau îmbunătățirea proceselor industriale durabile și a serviciilor de furnizare.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 14 decembrie 2018, 13:00 CET

Mai multe informații cu privire la apel sunt disponibile aici