Scopul apelului constă în încurajarea cercetătorilor din ţările semnatare ale consorţiului E-rare 3 de a stabili şi consolida colaborări prin intermediul proiectelor de cercetare interdisciplinară. Pre-propunerile depuse în cadrul acestui apel trebuie să abordeze o temă ce vizează un grup de boli rare sau o singură boală rară (conform definiției europene – boala ce afectează nu mai mult de 5 din 10.000 de persoane din Comunitatea Europeană, statele asociate și Canada).

Fiecare consorțiu trebuie să cuprindă cel puțin 3, dar nu mai mult de 6 grupuri de cercetare eligibile din minim 3 țări participante la apel. Într-o propunere de proiect nu pot participa mai mult de 2 grupuri de cercetare eligibile din aceeași țară.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 6 februarie 2018, ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 19 iunie 2018, ora 17:00 (CET).

Mai multe detalii asupra competișiei se găsesc aici