Pachetul de informații al competiției este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori%20

Scop: Dezvoltarea resursei umane din sistemul national de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea și prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructură/biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

Condiții de acordare:

– finanțarea se asigură pentru un cercetător/cadru didactic angajat într-o instituție de cercetare de drept public din România, pentru:

  • participare la o conferință cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare;
  • stagiu/curs de pregătire în străinătate pentru înțelegerea/învățarea unei noi tehnici necesare utilizării unui echipament existent în instituție;
  • publicare în regim open acces;
  • acces la infrastructuri de cercetare neexistente în România (inclusiv biblioteci/arhive/baze de date);
  • activități necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

-solicitantul este doctor în științe sau doctorand aflat în stagiu legal; o persoană poate beneficia de finanțare o singură dată pe fiecare tip de activitate.

Buget: valoarea unui proiect este de maximum 22.000 lei.

Cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli pentru transport, cazare, diurna, taxa de participare (conferințe și cursuri de pregătire; stagii de pregătire)
  • Cheltuieli pentru publicare open access
  • Cheltuieli pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală (taxe și servicii de consultanță)
  • Cheltuieli pentru acces infrastructură, baze de date/biblioteci/arhive;
  • Cheltuieli indirecte – max.10%

Plățile/angajarea cheltuielilor eligibile trebuie sa fie realizate până la finalul anului 2018

Perioada de desfășurare:

Conferințele/stagiile/cursurile de pregătire și/sau accesul la infrastructurile de cercetare, biblioteci/arhive, baze de date se vor derula în perioada aprilie-decembrie 2018. Publicarea articolului în revistă se va face în perioada aprilie-decembrie 2018.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu data de 04 aprilie 2018;

Cererile de finanțare se depun în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2018, ora 16:00.

Documente necesare depunerii:

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect (cercetători)

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect (doctoranzi)

 

Persoana de contact CMCS:

Corina Man (e-mail: corina.man@ubbcluj.ro, Tel:0264-405300 int.5374 sau 0264-405374)

Adriana Mangu (e-mail: adriana.mangu@ubbcluj.ro, Tel:0264-405300 int.5374 sau 0264-405374)