A fost lansată competiția Proiecte de mobilitate pentru cercetători, în cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, aprobată prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 528/30.08.2017.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit. Acestea se completează, se semnează, se scanează în format .pdf și se încarcă în secțiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu data de 06 septembrie 2017;

Cererile de finanțare se depun în regim continuu, până la data de 10 decembrie 2017, ora 16:00.

Documente necesare depunerii:

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect (cercetători)

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect (doctoranzi)

Persoana de contact CMCS: Claudia Beldean (e-mail: claudia.beldean@ubbcluj.ro, int. 5110)