Ministerul Cercetării și Inovării lansează competiția 2018 pentru Premierea rezultatelor cercetării – brevete în cadrul  PNCDI – III – 2015-2020: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare – dezvoltare, Subprogramul 1.1. Resurse Umane

Pachetul de informații se găsește la: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete.

Informații utile:
– Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro;
– Copia după toate paginile brevetului de invenție se va încarca în secțiunea dedicată din platforma de depunere on-line;
– Platforma de depunere on-line a cererilor de premiere va fi disponibilă începând cu data de 12 aprilie 2018;
– Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, pana la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;
– Se evaluează doar cererile de premiere care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat”.