PNCDI II Programul “Parteneriate” – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA)

Proiectele colaborative de cercetare aplicativă au ca scop creșterea competitivității cercetării-dezvoltării prin dezvoltarea de soluții la probleme de interes socio-economic, concretizate in tehnologii, produse şi servicii inovative, realizate în parteneriate între organizaţii de cercetare şi întreprinderi.

Proiecte de tip PCCA derulate prin UBB: