Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia  pentru manifestări științifice și expoziționale – anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018.

Informații utile:
– se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 10 decembrie a.c.;
– propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 316/ 14.03.2018) până la 15 iunie 2018, cu cel puțin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCI) înaintea datei de începere a manifestării; excepție fac manifestările organizate în luna martie 2018, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.

Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2018 se poate descărca de pe site-ul:  http://www.research.gov.ro/uploads/manifestari-stiintifice/2018/mci-2018-ordin-lansare-competitie-ghid-v3.pdf .

Bugetul manifestării științifice:
1. pentru manifestări științifice internaționale organizate în România, care se desfășoară sub patronajul MCI, bugetul care poate fi alocat este de maximum 45.000 lei (în această categorie pot intra conferințele/evenimentele susținute direct de către MCI, de ex. Diaspora științifică, conferințe naționale ale cercetării, workshop-uri exploratorii în diverse cadre sau acorduri de colaborare, etc);
2. pentru manifestări științifice internaționale (minimum 25 participanți din străinătate, din cel puțin 5 țări) organizate în România (care nu se desfășoară sub patronajul MCI) bugetul care poate fi alocat este de maximum 12.000 lei;
3. pentru manifestări științifice naționale cu participare internațională (minimum 10 participanți din străinătate, din cel puțin 3 țări) organizate în România, bugetul este de maximum 5.000 lei.

Aplicațiile (2 exemplare pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD) vor fi preluate și înregistrate  la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice urmând să fie transmise instituțional către autoritatea finanțatoare.

Persoana de contact CMCS-UBB: Corina Man, Tel: 0264 405374; 0264 405300, int. 5374; e-mail corina.man@ubbcluj.ro.