Ministerul Cercetării și Inovării, Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea manifestarilor ştiinţifice și evenimentelor asociate în anul 2017.

Informațiile generale cu privire la competiție pot fi găsite aici.

Pachetul de informații poate fi consultat aici.

Se pot depune propuneri de manifestări ştiinţifice după următorul program:

– de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI) până la 15 iulie 2017 pentru manifestări organizate până la 30 septembrie 2017;
– în perioada 16 iulie – 30 septembrie 2017 pentru manifestări organizate în lunile octombrie și noiembrie 2017.

Nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Ministerul Cercetării și Inovării, manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie.

Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCI) înaintea datei de începere a manifestării. Evaluarea, avizarea şi aprobarea listei manifestărilor ştiinţifice, publicarea acesteia pe pagina autorităţii contractante, la secţiunea dedicată, se realizează astfel încât să permită semnarea contractului cu cel puţin 10 zile înaintea datei de deschidere a lucrărilor manifestării ştiinţifice.

Excepţie fac manifestările organizate în prima etapă a competiției 2017, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.

Documentele necesare depunerii (precompletate pentru UBB): FIȘA MANIFESTĂRII ȘTIINȚIFICE